• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/sehasivas
  • https://twitter.com/sehasivas
  • https://www.instagram.com/sehasivas
  • https://www.youtube.com/sehasivas

İzci Oyunları

İzci Oyunları
NEHİR:

Küçük izciler iç içe iki daire olacak şekilde dizilirler yüzleri içeriye dönüktür. İç dairedeki küçük izciler nehirdeki kayalardır.

Lider, "Nehirden yukarı" dediğinde dış dairedeki küçük izciler yürümeğe başlar "Nehir aşağı" dediğinde dış dairedeki küçük izciler ters istikamete dönüp yürürler.

Diğer emirler şöyledir;

Hızlı akıntı -- Küçük izciler aynı istikamete koşarlar

Akıntıdan kaçın -- Küçük izciler kayaların arasından girip çıkarlar

Kızılderililer -- Küçük izciler Kızılderililer gibi ses çıkarırlar

Kıyıya -- Küçük izciler aynı yöne koşarlar ve dairenin etrafında bir tur döndükten sonra eşlerinin önüne geçerek çömelirler

– son kalan küçük izci ve eşi oyundan çıkar.

HOPLA – ÇÖK

Malzeme: Bir düdük, her küçük izciye 3’ er fasulye

Küçük izciler daire şeklinde yürürler. Lider düdük çaldığı zaman yere oturur. En son oturan küçük izci bir fasulye kaybeder bu yürüyüş hoplayarak, sekerek vs. şeklinde olabilir.

Bu oyunun diğer bir şeklide şöyle olabilir.

Lider bir hikaye anlatır. Daha önceden kararlaştırılmış olan kelime geçtiğinde küçük izciler otururlar.

KALEYE HÜCUM

Malzeme: Futbol Topu

Küçük izciler, hücum ve müdafaa takımları olarak ikiye ayrılırlar müdafaa takım yüzleri dışarı gelecek şekilde daire olurlar. Ve bir kaptan seçerler. Bu, kaptan dairenin içinde durur. Diğer takım bunların etrafına dizilirler topu içine atmaya çalışırlar.

Top dairenin içine girdiği zaman içerde bulunan küçük izci topu dışarı atar.

Ancak topun yere değmesi gerek. Yere değdiği taktirde kale zapt edilmiş olur ve takımlar yer değiştirirler.

BAYRAK OYUNU

Oyun Süresi bir-bir buçuk saatir.

Birbirinden 500 m. uzakta iki tepe üzerinde birer bayrak vardır. Her bayrağın yanında üç izci bulunur. Bu izciler kendilerinden 500 m. uzakta olan izci kampından tepelere çıkmışlardır. Şimdi bu iki izci grubu birbirleriyle anlaşacaklar ve birleşeceklerdir. Kamp yerindeki diğer izciler bunların birleşmesine engel olacaklardır. Ancak bayrak yanındaki izcileri yakalaya bilmeleri için onların bayrak yerinden 200 m. uzaklaşmış olmaları şarttır.

Dikkat edilecek noktalar: bayrak ile birbirleriyle anlaşarak buluşma noktalarını kararlaştırmalıdırlar. Bu yeri kamptaki izcilere anlatmamak için gayet gizli işaret vermelidirler. Tepeden ayrılırlarken mümkün olduğu kadar görünmemeli, gidecekleri yönü belli etmemelidirler.

KUŞATILMIŞ ŞEHİR

Oyun müddeti takriben bir saattir.

Oyun sahası çalılıktır.

Arazide belli bir nokta kırmızı kuvvetler tarafından kuşatılmıştır. Kırmızı kuvvetler bu noktaya ancak 300 m. kadar yanaşabilmiştir.

Bunun dışında kalan mavi kuvvetler şehir ile anlaşmak maksadı ile 45 postacı çıkarmış ve bu şehre girme emrini vermiştir. Postacılar aldıkları mektubu kırmızı kuvvetler arasından geçerek arazide gösterilen özel noktaya (ağaç, flama, çadır) götürecektir. Kırmızı kuvvetler şehir ile dışarıdaki kuvvetlerin antlaşmasına mani olacaktır. Yakalanan postacıdan mektup alınır ve esir olarak bağlanır. Postacılardan 1/3’ ü başarılı olursa oyunu mavi kuvvetler kazanır.

KAMP SAVUNMASI

 

İzciler mavi, kırmızı olmak üzere ikiye ayrılır. Her grup iki üç kişilik küçük gruplara ayrılır. Sınırları belirtilmiş bir ormanın her hangi bir yerinde tahkim edilmiş bir kamp vardır. (Takriben 20 m. çapında bir sahaya ağaçlara kağıt yapıştırarak belli edilmiştir.) 

Küçük gruplara bölünerek ormanda bulunan kırmızı tarafın izcileri bu kamp yerine 50 m.’ den daha yakına yanaşamazlar. Mavi taraf izcileri oyun sahası sınırlarında yer alır ve kampa girmeğe çalışırlar.  

Dikkat edilecek noktalar: kırmızı taraf grupları mavileri kampa girmeden yakalamaya çalışırlar. Mavi gruplardan biri hiçbir yerden kampa girmek imkanını bulamazlarsa dolaşırlar gösteri hücumu yaparlar. 

 

İZCİ SÖZÜ YARIŞI:

Malzeme: Her oba için, yeterli ufak kağıt, kalem

Hazırlık: 1-7’ye kadar her oba için hazırlanmış ufak kağıt ve numaralanmış olarak (1-10 arasında)

Her obanın karşısında 1,7 kadar ufak kesilmiş ve üstünde 1-10 kadar numara yazılı kağıtlar rakamlar görünmeyecek şekilde bir yere konur. Oba tek sıralı derin kolda bulunur. Başlama işaretiyle ilk izci koşar, bir kağıt alır. Okur ve kağıdın üstündeki numaraya göre izci türesini kağıda yazar ve sırasına döner. Böylece obadaki izciler oyunu sürdürürler sonunda küçük kağıtlar tasnif edilir. Doğru ve sayısı fazla olan hangi oba ise o kazanır.

SARGI YARIŞI:

Obalar derin kolda dizilirler. Obabaşı obanın önünde obaya karşı durur. Başlama işaretiyle ilk izci kendi fuları ile obabaşının başına, eline ayağına, dirseğiyle vb. yerlerden birine sargı yapar. Hemen yerine koşar. İkinci izci aynı şeyi yapar böylece hangi oba evvel bitirirse o kazanır.

SANDALYEDEN SANDALYEYE:

 Obalar derin kolda ve aynı hizada geriye doğru dizilirler. Her obanın önüne iki sandalye 1m. aralıkla yüzleri obaya dönük durumda konur ve ayakları tebeşirle döşemeye işaretlenir. Başlama işaretiyle ilk izciler koşarlar. Birinci sandalyenin etrafında döndükten sonra (8 çizecek şey) yerine gelir ikinci izci koşar. Birinci gelen oba kazanır.

KOVAYA FIRLATMA:

Malzeme: İki tenis topu, plastik kova, bir değnek, tebeşir.

Hazırlık: Salonda (arazide) 150 cm. eninde iki çizgi çizilir.

“geçilmez nehir”.

Bir başka obanın obabaşı, nehrin karşı tarafında yere konmuş bir kova ve elinde bir değnekle durur. İlk izci topu kovaya sokmak için atış yapar. Obabaşı da elindeki değnekle topa mani olmaya çalışır. Bütün oba atış yapar. Obabaşı olduğu yerden adım atamaz ancak bulunduğu yerden müdahale yapabilir. İzciler de nehire giremezler başarılı atış puan getirir. En çok puan alan oba kazanır.

DENGE YARIŞI:

Malzeme: Metal bir tabak içi su dolu.

Oba belli bir mesafede sıralanır. Başlama ve bitiş yerleri çizgi ile belli edilir. Yarışa başlayacak ilk izcinin önünde metal bir tabak içi su dolu vaziyette yerde durur. Başlama işaretiyle izci tabağın içindeki suyu dökmeden yarışı bitirirse o kazanır.

TENEKE POLO

Malzeme: Her oba için bir değnek, bir tane silindir teneke kutu.

Obalar bir çizgiyi gerisinde obabaşı başta olmak üzere derin kolda sıralanır. Teneke kutu sahanın ortasında sonunda ve orta yerde durur. Oba başının sırtına ikinci izci biner ve eline değneği alır. Başlama işaretiyle kutuya kadar gidilir. Değnekle teneke kutu sürülerek başlama çizgisinden döndürülür ve yerine kadar sürülür. Daha sonra kutu eski şekline getirilir.  

TİLKİNİN KUYRUĞU

Sınıfın tahtasına kabataslak bir tilki resmi çizilir, kuyruğu çizilmez. Ebe, işaret edilen yerden gözü bağlı olarak (4-5 adım uzaktan) tahtaya gider ve kuyruğu çizer. İstenen biçimde çizen izci alkışlanır. Çizemeyen izci de yalnız işaret parmağı vurularak, sınıfça sessizce alkışlanır.

Dilekler:

Kuyruğu çizen izci, üzerine adını yazarsa, en yaklaşık çizebilen de ayrılmış, mukayese edilmiş olur.

İĞNE-İPLİK OYUNU

İki grup halinde oynanacağı gibi, kümeler arası da oynanabilir. Küme veya gruplardaki izci sayıları eşitlenir. Her kümeye bir dikiş iğnesi ve bir de iplik verilir. İzcilere oynama sırasını tanıtmak için birden başlayarak sayı saydırılır veya elle sıra gösterilir. Bir numaralı izciler liderin, “Başla!” işaretiyle ipliği iğneye geçirirler, iki numaralı izciler gelir ipliği iğneden çıkarır, üç numaralı izciler gelir,ipliği iğneye takar ve oyun böylece devam eder. Grupların en son izcileri iğne ve ipliği lidere getirirler. İlk getiren grup, yarışmayı kazanır.

Dilekler:

1- İpliği takan veya çıkaranlar belli bir yere gelip,herkesin gözü önünde çalışmalıdır.

2- Her grubun başına bir başkan konması yararlı olur.

 

MEŞHUR ADAMLAR

İzciler defter ve kalemlerini hazırlar ve lideri beklerler. Lider veya oyunu idare eden:

“Hangi harfi söylersem,o harfle başlayan ünlü kişilerin adlarını yazacaksınız...” der ve bir harf söyler. Belli bir zaman sonra siyasette, bilimde, tarihte, futbolda, müzikte vb. ün yapmış adamlardan en fazla isim yazan izci, oyunu kazanır.

Dilekler:

1- Konu, küme seviyesine göre değişik alınabilir .İllerimizin yazılması, dağlarımızın yazılması, nehirlerimizin yazılması vb. istenebilir.

2- Verilen süre bitince mutlaka tümüne kalemler bıraktırılmalı, hatta dirsekleri sırada olmak şartıyla havada da tutturulabilir.

BİR DAKİKALIK HATİP

Ebeye bir konu verilir ve bir dakikada bunun hakkında sınıfa bilgi vermesi, tanıtması istenir .En güzel konuşan,anlatan ünitece seçilir.

 

YİYECEK YEDİRME OYUNU

Her oba birer takım olur. Obadaki bütün izcilerin gözleri bir kumaş veya fular ile sıkıca kapatılır. Beslenecek bebek (ki oda obanın bir ferdidir) takımların bulunduğu yerden uzak bir yerde bekler. 1. Yarışmacı elinde bir kaşık (içinde reçel veya yoğurt bulunabilir) ile besleyeceği bebeğe doğru yürümeye çalışır. Önemli olan bu bebeğin ağzını tam bulup hiç dökmeden onu beslemektir. Hangi takım bu işi başarırsa o birinci olur.

 

TEHDİT EDİLEN KAMP

İzcilerin yarısı ormanın içinde kamp kurarlar. Kamp yeri renkli flama veya yığılmış arka çantaları veyahut buna benzer şeyler ile temsil edilir. İzciler kamptan takriben 100 m. uzakta 50 m. aralıkla çepeçevre yer alırlar. İzcilerin yarısı bu postalar arasından geçerek kamp yerine gelmeye çalışırlar. Kamp yerini müdafaa eden izciler kampa 100 metreden yakına yaklaşamazlar. Kampı tehdit eden izcileri ancak bu mesafenin dışında vurabilirler.

Hayat şeridi koparılan izci oyun harici olur. Kampı müdafaa edenlere şerit yoktur.

Dikkat Edilecek Noktalar:

Hücum edenler 20-30 metreye kadar gayet dikkatli yanaşmalı ve ondan sonra çabuk koşarak yarmaya çalışmalıdır. İlk üç kişi beraber hücum ederek biri yakalanırsa diğeri kamp yerine gidebilmelidir.

BAYRAK ZAPTETMEK

Oyun Müddeti: Oyuna katılacak izcilerin sayısına göre yaklaşık 2-3 saattir.

Sınırları belli olan ormanlık bir araziye biri beyaz biri kırmızı iki, bayrak dikilmiştir. İzciler iki gruba ayrılır. (Sol kolları üzerine beyaz ve kırmızı yün ipliği bağlanarak birbirlerinden ayrılırlar.) Bunların ödevi oyun sahasının muhtelif taraflarında ormanlık içine girerek bayrağı aramaktır. Her grup kendi bayrağını bulmak ve düşmanın hücumlarından korumak mecburiyetindedir. Diğer grubun bayrağını bulmak on sayı kazandırır. Eğer hasım bayrağı oyun sonuna kadar müdafaa edilirse 20 puan kazanılır.

Oyunun Neticelenmesi: Hayat şeridi mücadelesi ile olur. (Kolundaki yün ipliği kopan izci yakalanmış sayılır.)

Dikkat Edilecek Noktalar: Her iki grup küçük kısımlara ayrılır. Bunlardan bir kısmı oyun sahasına bayrağı aramaya giderler. Eğer bir grup tarafından her bir grup tarafından her iki bayrak da bulunursa görülmeyecek bir yere gizlenir ve burada müdafaa ederler.

BASKIN

Oyun Müddeti: 1/2-1 saattir.

İzcilerin yarısı A noktasından B noktasına yürürler. Diğer yarısı yürüyen izcilere baskın ödevi almışlardır. Yol ormandan ve görünmeyen bir araziden geçer. Netice hayat şeridi mücadelesi ile belli olur.

Dikkat Edilecek Noktalar: Yürüyüş yapan izciler ileri sürülmüş gözcülerle emniyeti temin ederler. Ve karşı tarafın bütün hilelerini meydana çıkarırlar. Bu suretle pusuya düşmezler. Arka taraflardan giderek diğer gruba baskın yaparlar.

KARŞIDA AY VAR

En az altı kişi yan yana dizilir. Birinci olan oyunu yönetir. Sorar “Karşıda ay var” der . İkinci kişi “Hani nerede” der ve birincinin yaptığı hareketi yapar. Oyun aynı şekilde altı kişinin hareketleri yapması ile devam eder.. Sonunda hepsi tek ayak üstünde kalır ve birinci hepsini birden itekleyerek düşürür.

ÇÖMEL – KURTUL

Ebe ayakta kimi görürse onu vurmağa çalışır bunun için ebe yanınıza gelirken hemen yere çömelir ebelemekten kurtulursunuz.

İŞTE CİCOZ

Oyunda öbek bir ipten tutarak (ipe yüzük takılır) yüzüğü dolaştırırlar. Ebe kimin elinde yüzüğü bulursa o ebe olur. Oyun böyle devam eder.

KELİME BULMA OYUNU

Örnek: Plaj – aj ile biten kelimeler

Nikelaj – kamuflaj – makyaj

BURASI – ŞURASI – ORASI

Burası deyince ebenin etrafında toplanılır. Şurası denilince başka yere toplanılır. Orası denilince başka bir yere toplanılır.

YAKUP NERDESİN

Öbek halka olur. İki ayrı öbekten iki ayrı ebe çıkar. Birinin gözü bağlanır. Gözü bağlanan diğerine Yakup nerdesin ? diyerek yakalama- ya çalışır. 2. ebe el çırparak yerini belirtir.

ALİ DİYOR Kİ

Ali ne diyorsa küme fertleri aynı hareketi yapar.

KARIŞIK KELİMELER

Durankucı – Kunduracı Cihanyeme – Meyhaneci

Bilalhumeci – Muhallebici Hacımam – Hamamcı

Şemibekci – İşkembeci Terimiçik – Kiremitçi

Alispeç – Salepçi Kılatacno – Lokantacı

Samikint – Makinist Tacikıras – Sigortacı

PARALI STAVET YARIŞI

İkişer kol olunur. Başta duranların ebenin elindeki parayı bulmaya çalışırlar. Eğer para bulunursa gelip arkadaki arkadaşının eline vurur. Bulmazsa buluncaya kadar oyun devam eder önce bitiren oyunu kazanır.

KIRMIZI – BEYAZ

Bu oyunda gruplar arka, arkaya oturanlar hangi grubun adı söyle- nirse onlar diğerini yakalar. Oyuncular bitinceye kadar devam eder.

PEŞİMDEN GEL KARŞIMDAN GEL

Oyuncular daire olur her hangi bir oyuncuya vurur, ya peşimden gel ya karşımdan gel der. Oyuna bu şekilde devam edilir.

ZIP – ZILDIR (Deve – cüce)

Öğrenciler komutla yatırılıp – kaldırılır eğer şaşıran olursa oyundan çıkarılır bir öğrenci kalıncaya kadar devam edilir.

YAKUP DEDİ Kİ

Yakup dedi ki: Tüm hareketler Yakup dedi ki cümlesiyle başlar.

YÖNLER

Ortada Lider durur Lider hangi tarafa dönerse gruplarda kendi yönünü bulur oyun böyle devam eder.

SIÇRAYAN HALKA

İzciler halka olurlar. Halkanın ortasına bir izci çıkar. Bunun elinde bir ucuna ağırlık bağlanmış bir ip bulunur. (Ağırlık: ayak- kabı, kum torbası vs olabilir.)

İzci ipi çevirmeye başlar ve yavaş, yavaş uzatarak ayaklarına çarptırmaya çalışır. Halkadaki izciler ise ip üzerinden atlayarak kurtulmaya çalışırlar. İpe değen oyuncu oyundan çıkarılır.

HOROZ DÖVÜŞÜ

Öğrenciler iki gruba ayrılır, gruplar karşılıklı iki sıra haline getirilir. Ayak burunlarında çömelme vaziyeti alırlar. Karşılarında-kinin elleri içine, kendi elleriyle vurarak onun dengesini bozmaya yere oturtmaya, ya da elini yere vurmaya zorlar. Dövüşürken karşı oyuncunun dengesini bozmak için ayağa kalkmadan sağa, sola sıçranabilir.

Yere oturup düşen, ellerini yere değdiren, dayanan oyunu kaybetmiş sayılır. Yananlar bir kenara çekilir, sonunda hangi gruptan çok yanmış varsa o takım oyunu kaybetmiş sayılır.

Dilekler:Kalabalık sınıflarda disiplinli olması için her gruptan teker, teker alınıp oynatılır, diğer öğrenciler takım tutar, teşyi ederler. Baştan söylenen 3-5 maçtan sonra galip takım ilan edilir. Böyle olunca, takımlara oyuncularını seçip çıkarma fırsatı da verilmiş olur.

ORKESTRA ŞEFİ KİM?

Ebe dışarı çıkar. Sınıftaki bir öğrenci şef olur. Şef ne yaparsa herkes onu yapar. Ebe içeri alınır. Ona şefin kim olduğu sorulur. Bulursa alkışlanır.

 

BEN BİR AYI GÖRDÜM

Altı kişi yan yana dizilir. En öndeki:

-Ben bir ayı gördüm.

-Ne yaptı ne yaptı?

-Böyle yaptı (Eller uzatılır)

-Ben bir ayı gördüm.

-Ne yaptı ne yaptı?

-En öndeki poposunu yanındakine vurur ve en sondaki gafil avlanarak düşürülür.


DİKKAT OYUNU

Baş parmağımı uzatıyorum.

Eeee çikki çakki çikki çakki ahaa ahaa (Nakarat)

(Sağa ve sola sallanarak bu sözleri söyler)

Başparmağımı uzatıyorum.

Dirseklerimi geri çekiyorum.

Dizlerimi büküyorum. (Nakarat)

Başparmağımı uzatıyorum.

Dirseklerimi geri çekiyorum.

Dizlerimi büküyorum.

Popomu geri uzatıyorum.(Nakarat)

 

AŞURE OYUNU

Her obaya veya (her bir şahsa) aşure malzemelerinin ismini veriyoruz.

Aşure denince her oba (ya da herkes) ayağa kalkar şeker denince şeker obası ayağa kalkar.

Aşure bir tatlı türüdür derken aşure sözü ile ayağa kalkılır.Türüdür sözü ile oturulur.

MEYVE SEPETİ

Elma üzüm denince sadece elma ile üzüm yer değiştirir.Ebe yer bulursa girer.Meyve sepeti denince herkes yer değiştirir.Ebe kendine yer bulmaya çalışır.

Bulma = Obalar liderlerin dört bir yanına dizilirler.Ebe ya da lider döndükçe obalar dönecekler. Yanlış dönen oba oyundan çıkıyor.

KARGALAR KARTALLAR

İzciler iki sıra olur, yüz yüze iki metre ara ile dizilirler. Ebe karga dediğinde, kargalar kendi tarafındaki 8 metre mesafeye kaçarlar. Kartallar bu mesafede kime dokunursa o oyun dışı kalır. Kartal dendiğinde kartallar kaçar, kargalar yakalamaya çalışırlar. Eşit şekilde oyun tekrar edilir. Sonunda kimin tarafında daha çok izci kalmışsa oyunu o kazanır.

NUH'UN GEMİSİ

İzciler eşit sayıda gruplara ayrılırlar, her gruba bir hayvan ismi verilir. Oyuncuların gözleri bağlanır ve uygun şekilde etrafa dağıtılır. Düdük çalınca izciler daha önce aldığı hayvan sesini çıkararak birbirini bulmaya çalışırlar. Saptanan sayıya göre ilk defa birbirini bulan grup oyunu kazanır. (Hareketler kontrol edilerek çarpışmalar önlenmelidir.) 

MEYVE SEPETİ

Oyuncular kapalı yerde ise birer sandalye, açık havada ise kendilerine bir yer seçer ve daire çizer. Bir oyuncu açıkta kalır. Herkes bir meyve ismi alır. Açıkta kalan oyuncu meyve isimlerinden ikisini söyler. İsmi söylenen izciler birbirlerinin yerlerine geçerler, bunlar geçmeye çalışırken ebe bunların birinin yerine geçmeye çalışır. Açıkta kalan yine ebe olur. Ebe meyve sepeti dediği zaman herkes yer değiştirecektir. Oyun böylece devam eder. Oyuna zaman konulmalıdır.

KOZALAK TOPLAMA

Her grup üçer kozalak alır. İkişer adım arayla birer daire çizilir. Kozalaklar daire içine konur. Düdük ile izci önce birinci dairedeki kozalağı alır başlangıç noktasına getirir bırakır. Sonra ikinci dairedeki kozalağı alır getirir.Sonra üçüncü dairedeki kozalağı getirir koyar. Hiç beklemeden ikinci izci bu defa kozalakları teker teker dairelere yerleştirir. Oyun böylece devam eder. Hangi gruptaki son adam bu işi önce bitirirse o oba oyunu kazanmış olur.

BOM OYUNU

Oyun oynayacak 10 öğrenci çıkarılır. 7 ve 7’nin katlarında, sonu 7 ile biten sayılarda BOM deneceği açıklanır ve 1’den başlayarak sıra ile saydırılır. Yanılan, hata yapan oyundan çıkar. Oyun yeniden 1’den başlar. En son kalan yanılmayan öğrenci birinci ilan edilir.

TELGRAF OYUNU

Oyunu yöneten kişi oynanacak oyun hakkında bilgi verir ve oyunun kurallarını açıklar.

Oynanışı: Yönetici, bir telgraf yazılacağını, bu telgrafın belirtilen sayıdan az olamayacağını, gönderenin ve alıcısının adresinin de olacağını belirtir. Her kelimenin mutlaka verilen harf ile başlanacağı söylenir ve belli bir süre verilir. Öğrenciler telgrafı yazdıktan sonra değerlendirme yapılır.  

UZUN KUYRUK YARIŞI

Bir grup öğrenciye birer adet beyaz dosya kağıdı dağıtılır. En uzun kuyruğu en önce kim yapabileceği yarış sonunda belli olur. Belirli bir süre verilmelidir. (1 dakika gibi)

DİKKAT OYUNU

Ayrı bir yere (öğrencilerin göremeyeceği bir yere) değişik eşyalar konur. Bıçak, çatal, rozet, tebeşir, ayna, toplu iğne, bant, aspirin, kilit, anahtarlık vb. gibi. Bunların sayısı öğrencilerin yaşına göre değişebilir. Öğrenciler gruplara ayrılarak, gruplar sıra ile eşyaların olduğu bölüme gelirler. Eşyaların neler olduğunu dikkatlice incelerler. Gördüklerini belirli bir sürede (1-2 dakikada) yazmaları söylenir. Süre bitiminde değerlendirme yapılır.

KARA-DENİZ-ADA OYUNU

Ortaya iç içe üç daire çizilir. Dairelerin içine Kara, deniz ve ada yazılır. Dairelerin dışında durulur. Oyunu yöneten kişi ne derse o yapılır. Örneğin DENİZ dediğinde deniz yazan yere, kara dediğinde KARA yazan yere, ada dediğinde ADA yazan yere sıçrarlar. Yönetici öğrencileri yanıltmaya çalışır. Örneğin kara deyip deniz yazan yere sıçrayabilir.Yanılan öğrenciler oyundan çıkarılır.

DOĞRULUK OYUNU

Kovaya veya sepete 50-60 tane kozalak vb. gibi (lider tarafından sayı bilinmelidir.) koyulur. Her obaya kovadan atılan kozalakları toplamasını ve her obanın ne kadar topladığını sayması söylenir. Topladıklarını geri koymak kaydıyla 250 tane atıyoruz. Sayı söyleyin diyoruz. Obalar söylerler. Toplamı hesap edilir. 250’den fazlaysa doğru söyleyin diyoruz ve doğruyu söylemeleri sağlanır.

HOROZ OYUNU

Lider iki kişiyi çağırır. Biri beyaz, diğeri başka bir renk olan iki mendili, çağrılan kişilerin görmeleri engellenerek arkalarına iğnelenir. Birbirlerinin arkasında hangi renk mendil olduğu buldurulmaya çalıştırılır. Kendi arkasındaki mendili arkadaşına göstertmemeye çalışır. İlk bilen oyunda kalır, bilemeyen oyundan çıkar ve yerine yeni oyuncu alınır. Oyun aynı şekilde devam eder.

ŞÖYLE BÖYLE OYUNU

Bir izci, oyun alanının ortasına çıkar, elleriyle çeşitli değişik işaretler yapar. Başının, vücudunun kısımlarını gösterir ve her yeni hareketinde: “Şöyle veya Böyle!” der. Şöyle derken aynı işareti yapan izciler oyundan çıkar. Böyle derken yapan izciler çıkmaz. Hiç birini yapmayan da oyundan çıkar. Üç kişi kalıncaya dek oyuna devam edilir.

Dilekler:

1- Gürültüyü önlemek için, yanlış yapan izciler kendiliğinden çıkmaları aşılanmalı.

2- Alıştırıldıktan sonra bir izcinin yönetmesi,liderin gözcülük yapması yararlı olur.

ÖLÜ YIKAMA OYUNU

Gece ateşine katılan misafirlerden gönüllü bir kişi çağrılarak oyunda ölü rolü verilir.

-Ölü yere yatırılarak üzerine çarşaf örtülür.

gibi kocam ben ne yaparım bundan sonra der.

-Oğulları ölünün başına gelerek hem ağıt yakar hem de her biri ölünün el ve ayaklarını tutarlar.

-Karısı oğlanlarım hepiniz buradayken yardım edin de babanızı son kez yıkayalım der.

-Üzerine bir kova su dökerler.

AHMETTEN GİYİNİYORUM AHMETTEN: (DEFİLE)

-Bir kişi elinde kazak sallayarak manken gibi defile yapar ve" Ahmet'ten giyiniyorum Ahmet'ten" der.

-2.Kişi ceket' ini göstererek "Ahmet' ten giyiniyorum Ahmet' ten" der.

-3.Kişi Pantolonunu göstererek "Ahmet' ten giyiniyorum Ahmet' ten" der.

-4.Kişi sadece şortla otaya gelip çekinerek dolaşır, Bunu gören esnaf niye böyle dolaşıyorsun derler

-Biraz önce üzerimdeki elbiseleri çaldılar. der.

SOYUNMA YARIŞI:

Obalar bir çizgi gerisinde sırada dururlar. Başlama işaretiyle ilk defa obabaşları ayakkabılarını çıkararak obanın ortasına bırakır. Bunu takiben bütün oba fertleri de aynı şekilde ayakkabılarını çıkarırlar. Çıkarma işlemi bittiğinde yeniden giyinerek eski durumuna gelirler. Hangi oba bu işlemleri çabuk bitirirse o birinci olur. Oyunun daha uzun olmasını istiyorsak (fular, kemer, şapka vs.) de çıkarılır.

GERİYE PAS VER:

Malzeme: Her oba için bir tebeşir ve top.

Her oba önüne 10 m mesafede bir çizgi çizer. Obadaki ilk oyuncu çizgiye topla birlikte ve takımının önündeki iki numaraya atar. İki numara çizgiye gelir üç numaraya atar. Oyun böylece devam eder. Eğer top düşerse o izcinin tekrarlanması ve takımının başındaki yerine gitmesi ve devam etmesi lazımdır.

DOKUN SÖYLE

Çocukların her zaman kullandığı eşyalardan birkaçı masanın üzerine konur. İstekli olanlardan bir oyuncu çağrılır. Ona:

-Senin gözlerini bağlayacağım, masanın üzerinde duran bu eşyalara elinle dokunarak adlarını yüksek sesle söyleyeceksin, denir.

Oyuncu kaç eşyanın adını söylemişse o kadar puan alır.

Not: Masaya eşya yerine meyve, sebzelerde konabilir.

KİM YOK

Öğretmen çocukların haberi olmadan oyunculardan birinin dışarı çıkarır ve :

–İçinizden birinin dışarı çıkardım, acaba bu arkadaşınızın kim olduğunu bulabilir misiniz, der. Çocuklar bütün dikkatleri ile kimin eksik olduğunu araştırmaya başlarlar. Saklanan oyuncuyu bulan adını söyleyen çocuk başarılı sayılır.

BOM

Oyuncular elle tutar bir halka olur. Öğretmen, oyunu şöyle açıklar:

-Ben bir arkadaşınıza “Başla” dediğim zaman 0,1 diyecek, yanındaki 2 diyecek, böylece sayıları saymaya başlayacaksınız. Ancak sayım sırasın- da beş ve beşin katlarını (5, 10, 15, 20 vb.) söylemeden bom denilecektir. Şaşıran olursa halkadan çıkar ve sayı saymaya devam edilir.

MISIR PATLATALIM

Oyuncular yarım halka olur, yere çömelirler. Öğretmen çocukların karşısında yerini alır ve oyuna şöyle başlar.

- Çocuklar, kış gecelerinde evlerde mısır patlatırlar. Şimdi bizde hep beraber mısır patlatalım. Hepinizin eline birer tava veriyorum, içine mısırları koydunuz, ateşin üzerinde mısırları patlatıp sonrada yiyeceksiniz. Elinizdeki tavayı sallarken ben “PAT” dediğim zaman, siz de hep birlikte yerinizden sıçrayıp, tekrar eskisi gibi çömeleceksiniz.

Öğretmen çocukları şaşırtmak için “PAT” demeden yerinden sıçrarsa oyuncular bu hareketi yapmamalıdır.

KURT KUZU(KUYRUK KOPARMA)

İzciler iki gruba ayrılır, herkes önündekinin beline sarılır. En öndekiler diğer grubun en sonundakini koparmaya çalışır. Kopanlar koparan grubun içine katılır. Kaç kişi koparılıp katılırsa o kadar puan alır.

KOL KOPARMA

İzciler karşılıklı olarak iki sıra olur. Arada 20-25 m mesafe bulunur. Herkese numara verilir. İzciler sıkı sıkıya elleriyle kenetlenir. Karşı taraftan birinin numarası söylenir. O koşarak gelip bu diziyi koparmaya çalışır. Koparırsa bir kişiyi esir alır, koparamazsa kendisi esir olur, o diziye katılır. En çok esir alan taraf oyunu kazanır.

TAVŞAN YUVADA

İzciler halka olur, her izci bulunduğu yere bir çember çizer. Çember sayısı izcilerden 1-2 eksik olmalıdır. Bu çemberin dışına çıkılır. Çemberlerin çevresinde şarkı söyleyip el çırparak dönülür. Düdükle yada komutla herkesin bir çembere girmesi istenir. Açıkta kalan oyundan çıkarılır.

AĞACINI SEÇ

Aynı oyun ormanlık alanda çember yerine ağaçlar seçilerek oynatılır. Ancak bunda seçilen ağaç sınırlandırılmalıdır. Komutla her izci ağacı değiştirir. Açıkta kalan cezalandırılır.

HIRSIZ-POLİS

İzciler 15-20 m. Ara ile iki sıra yapılır. Bir grup hırsız, diğer grup polis olur. Tam ortaya bir çember çizilir. İçine eşya konur. Sıradaki her izciye bir numara verilir. Numarası söylenen hırsız ve polis çember yakınına gelir. Hırsız eşyayı çalmaya, polis yakalamaya çalışır. Başaramayan diğerine esir olur.

ARKADA KALMA

Lider sürekli yer değiştirir. Düdükle izciler liderin arkasında sıra olacaktır. En sona kalan yada hiç sıraya giremeyen oyunu kaybeder.

HALAT ÇEKME

Yere paralel iki çizgi çekilir. İzciler iki eşit guruba ayrılır. Çizgiler arasında, halat üzerine bir fular bağlanır. Halatı çekerek fuları kendi tarafına geçiren grup kazanır.

HAZİNE

Bir bölgenin etrafı 1 m ya da 75 cm yükseklikte halatla çevrilir. Burası hazine dairesidir. Bir grup içeride muhafız olur. Fularları kemerlerine kolayca alınacak şekilde bağlanır. Diğer grup fular kapacaktır. Bir süre sonra yer değiştirirler. Aynı süre onlar fular kapar. Süre sonunda çok fular alan oyunu kazanır.

ON TOP OYUNU

Obalar birer takımdır. Ortaya atılan bir topu kapan oba kendi aralarında paslaşmaya başlar. Kaç pas atıldığını sayar. Her on pasta bir puan alır. Diğer obalar topu kapmaya çalışır. Topu alan paslaşmaya başlar. Bir süre sonra en çok puan alan oyunu kazanır.

KOZALAK OYUNU

Bir kova kozalak düzensiz olarak sağa sola saçılır. Obalar sayarak geri toplarlar. En çok kozalak toplayan ve kovaya koyan oba kazanır.

ÜÇ KOZALAK OYUNU

Bir kova ve üçer kozalak verilen obalar kova ile kovaya 5 m. uzakta çizilen bir daire içine kozalakları tek tek taşır, sonra kovaya geri getirir. Önce bitiren oba kazanır.

ELMA-SİMİT YEDİRME YARIŞI

Gözleri bağlı ikişer yarışmacı birbirlerine simit yada elma yedirmeye çalışır. Önce bitiren kazanır. Ya da elma veya simit ipe bağlanarak asılır. Herkes kendi yemeye çalışır. Önce bitiren kazanır.

ŞAPKA İÇİNDEKİ HAYVANI GÖRME

Bir defalık şaka oyunlarındandır. Şapka içinde istediği hayvanın gösterileceği söylenir. Aslında şapka içinde ayna vardır. Bakan kendini görür.

EŞİNİ BUL OYUNU

İzciler dağınık şekilde dururlar. Lider düdükle birlikte parmaklarıyla bir sayı işaret eder. İzciler gösterilen sayı kadar eşleşerek otururlar. Dışarıda kalanlar oyundan çıkar. İki izci kalana kadar oyun devam eder.

KAÇ KURTUL OYUNU

İzciler karşılıklı durarak iki halka oluştururlar. Kaçan ve kovalayan iki ebe olur. Kaçan halka dışına çıkamaz. İki kişi arasına geldiğinde dinlenebilir. Eğer sıradaki izcilerden birine arkasını dönerse kaçan odur. Kaçan vurulursa kaçanla kovalayan değişir.

PEŞİMDEN GEL KARŞIMDAN GEL

İzciler daire olur ve çömelir. Ebe ayakta kalır. Daire çevresinde dolaşırken bir izcinin sırtına dokunarak “Peşimden gel.” Yada “Karşımdan gel.” Der. “Peşimden gel.” Derse ebeyi kovalayıp dokunup geri dönerek yerine oturur. Vuramazsa ebe koşarak boşalan yere oturur. “Karşımdan gel.” Derse aksi istikamette koşarak boşalan yeri kapmaya çalışırlar. Ayakta kalan ebe olur.

TEYZEM PARİS'TEN GELDİ

Seçilen izciler sırası ile sakız çiğneme; makas, dikiş makinesi, bisiklet, çamaşır makinesinin çalışmalarını taklit edeceklerdir. Ancak her taklide başlamadan önce aralarında sıra ile şu konuşma geçer. “-Teyzem Paris’ten geldi.” “-Ne getirdi?” “Sakız....” Her yanıttan sonra taklit başlayacaktır.

ORKESTRA ŞEFİ KİM?

Ebe dışarı çıkar. Sınıftaki bir öğrenci şef olur. Şef ne yaparsa herkes onu yapar. Ebe içeri alınır. Ona şefin kim olduğu sorulur. Bulursa alkışlanır.

BEN BİR AYI GÖRDÜM

Altı kişi yan yana dizilir. En öndeki:

-Ben bir ayı gördüm.

-Ne yaptı, ne yaptı?

-Böyle yaptı (Eller uzatılır)

-Ben bir ayı gördüm.

-Ne yaptı, ne yaptı?

-En öndeki poposunu yanındakine vurur ve en sondaki gafil avlanarak düşürülür.

KAĞIT,TAŞ,MAKAS

(El ile yumruk:Taş, El dümdüz :kağıt, el ile makas işareti:makas) İzciler karşılıklı iki sıra olur. Her izcinin karşısındaki eşidir. Lider düdük çalınca aynı anda izciler arkalarında sakladıkları ellerini öne uzatır. Karşılıklı eşler arasında eleme yapılır. Eleme şu şekilde olur. Taş, makası körletir (makas işareti yapan oyun dışı) Makas kağıdı keser (kağıt oyun dışı), Kağıt taşı sarar (Taş oyun dışı) Oyun kalan izciler ile devam eder. Sona kalan iki izciden biri kazanır.

DENİZE-KARAYA

İzciler yere çizilen çizginin arkasında dururlar. Çizginin ön tarafı deniz, arka tarafı karadır. Lider, denize dediğinde bütün izciler çizginin ön tarafına geçer, karaya dediğinde çizginin arka tarafına geçerler. Lider arada bir şaşırtmak için üst üste denize yada karaya diyebilir. Şaşıran oyun dışı kalır.

SİZDER TANITIM VİDEOSU
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam127
Toplam Ziyaret221170